Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác an ninh mạng - nhìn từ báo điện tử

Gốc

ND – Các cơ quan chức năng cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt có hệ thống các thông tin phản hồi và có sự chỉ đạo để báo điện tử nâng cao chất lượng phục vụ công chúng,đồng thời cũng kịp thời ngăn chặn những thông tin độc hại trên mạng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126821&sub=76&top=41