(Công lý) - Để chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, các địa phương thông qua Dự thảo Nghị quyết việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố.

* Ngày 29/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua Dự thảo Nghị quyết việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố; Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử và Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử...

Cong tac chuan bi bau cu DBQH va dai bieu HDND nhiem ky 2016-2021 tai cac dia phuong - Anh 1

Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh:TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, các tiểu ban như: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo... đã xây dựng kế hoạch về công tác bầu cử. Theo các đại biểu, công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp ở các địa phương đang diễn ra khá thuận lợi, tuy nhiên ở một số địa phương còn gặp khó khăn về công tác lựa chọn nhân sự, trong đó chủ yếu là vướng về độ tuổi. Đã có 1 đại biểu đã gửi hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu các thành viên của Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban cần tổ chức triển khai kế hoạch đã được phân công, nhanh chóng phân bổ kinh phí cho các tiểu ban, các ngành liên quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra hết sức cụ thể đến tận các xã phường thị trấn từ nay đến khi bầu cử thành công, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ bầu cử trên tinh thần tiết kiệm.

Đối với công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử cần đảm bảo thực hiện chặt chẽ, công bằng trên tinh thần khuyến khích, động viên các thành viên, đơn vị làm tốt, chu đáo, chất lượng công tác bầu cử.

* Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ người ứng cử đã được lãnh đạo MTTQ, Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn thủ tục, trình tự giới thiệu, lập và gửi hồ sơ các ứng cử viên đồng thời đăng ký thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử với MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được quán triệt về Nghị quyết liên tịch số 11/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về những điều khoản liên quan đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Ngày 29/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các địa phương trong tỉnh lập đề án nhân sự cần bám sát các quy định của Trung ương để đảm bảo đúng quy định về tuổi, cơ cấu, chất lượng nhân sự, đồng thời lưu ý thực hiện chủ trương của tỉnh về nhất thể hóa chức danh. Bí thư 14 địa phương chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến, tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố công khai các đơn vị bầu cử vào ngày 3/3; tiến hành hội nghị hiệp thương lần hai vào 18/3; niêm yết danh sách tại các tổ bầu cử vào 12/4…

Tính đến 29/2, thông qua hội nghị hiệp thương, tỉnh Quảng Ninh thỏa thuận được cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại cấp huyện, cấp xã cũng đã được triển khai đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian luật định.

Về số lượng đơn vị bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và dự kiến có 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

* Ngày 29/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, nội dung, thủ tục giới thiệu người ứng cử gồm ba bước. Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV từ ngày 24/2/2016 đến ngày 10/3/2016. Tổng số giới thiệu ứng cử dự kiến là 11 người (Trung ương giới thiệu 2 ứng cử viên, tỉnh giới thiệu 9), sau khi bầu cử đạt 6 đại biểu Quốc hội.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Phó Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Bình Phước, yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu kỹ những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội để tuyên truyền, hướng dẫn tới cử tri.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc các quy trình, thủ tục để thực hiện giới thiệu người ứng cử được nghiêm túc, nhất quán đảm bảo về tiêu chuẩn, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là người đại diện cho cử tri trong tỉnh.