Ông Sùng A Vàng, Chủ tịch MTTQ tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Yên Bái đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức thắng lợi, đạt chất lượng, tỉnh Yên Bái đã có những bước chuẩn bị cho công tác này như thế nào, thưa ông? - Đây là lần đầu tiên, chúng ta tổ chức bầu đại biểu QH và ĐB HĐND vào cùng một ngày (22-5). Quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử, ngay sau Hội nghị triển khai công tác bầu cử của trung ương, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chỉ thị về chỉ đạo tổ chức bầu cử và thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử của tỉnh; đồng thời mở Hội nghị triển khai tới toàn thể cán bộ chủ chốt các cơ quan ban, ngành, huyện thị, các tổ chức chính trị xã hội để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, cũng như của tỉnh về công tác bầu cử. Tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 21 thành viên; thành lập 3 tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử. Đối với Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã đến ngày 16-2 ở cả 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 180/180 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập xong Ủy ban bầu cử và triển khai các bước theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; tổ chức tập huấn triển khai quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016... Nhìn chung, công tác bầu cử của tỉnh Yên Bái đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đúng pháp luật. Sau bước hiệp thương lần thứ 2, ông có đánh giá gì về chất lượng của các ứng viên? - Về số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái được bầu 6 đại biểu chính thức, trong đó có 02 đại biểu Trung ương giới thiệu. Qua bước hiệp thương lần hai, nhìn chung ứng cử viên đại biểu Quốc hội của tỉnh đạt chất lượng tốt, đa số có trình độ đại học trở lên. Để cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐBHĐND các cấp thành công và đạt chất lượng thì công tác tuyên truyền là một khâu quan trọng. Vậy công tác này đã được tỉnh Yên Bái thực hiện như thế nào, thưa ông! - Đúng vậy, để cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp thành công và đạt chất lượng thì công tác tuyên truyền là một khâu rất quan trọng. Ngay sau khi được thành lập, Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử họp với các ngành thành viên có văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền đối với công tác bầu cử. Về hình thức tuyên truyền cũng được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú. Ngoài hệ thống tuyên truyền chính thức là báo và phát thanh truyền hình, chúng tôi đã lồng hình thức tuyên truyền về bầu cử vào các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, các câu lạc bộ, trên hệ thống loa truyền thanh... Tỉnh Yên Bái là tỉnh có phần đa dân tộc nên nhiều nơi nhân dân không biết tiếng Kinh, tiểu ban Tuyên truyền đã cho các biên dịch viên dịch các văn bản tuyên tuyền sang tiếng dân tộc để tuyên truyền hiệu quả. Nhìn chung, công tác tuyên truyền đã và đang được HĐBC tỉnh Yên Bái thực hiện một cách bài bản, đạt hiệu quả. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! Ngọc Ước (thực hiện)