(ANTĐ) - Tại hành lang Quốc hội (QH) trong phiên họp sáng qua (27-5), ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn phóng viên ANTĐ một số vấn đề liên quan đến chính sách điều hành tiền tệ của Chính phủ (CP).

- PV: Công tác điều hành chính sách tiền tệ của CP trong năm 2009 và đầu năm 2010 đã có dấu hiệu hiệu quả chưa, thưa ông? - Ông Nguyễn Đức Kiên: Về cơ bản, chính sách điều hành tiền tệ năm 2009 đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của QH. Nghị quyết của QH năm 2009 là đảm bảo tăng trưởng hợp lý, giữ vững tốc độ tăng trưởng và kiềm chế lạm phát ở mức độ nền kinh tế có thể chịu được. Chúng ta có thể thấy chính sách tiền tệ do CP chỉ đạo trong năm 2009 là hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Từ đầu năm 2010 đến nay, tùy theo chúng ta đặt vấn đề như thế nào?... Nếu theo Nghị quyết 03/CP của Chính phủ, để triển khai tình hình kinh tế xã hội, thì vấn đề lạm phát không đặt lên hàng đầu. Còn theo Nghị quyết 18/CP của Chính phủ nếu vấn đề lạm phát đặt lên hàng đầu, thì chính sách tiền tệ phải theo mục tiêu tổng quát của QH và CP đề ra. - PV: Theo ông, chúng ta có phải điều chỉnh chính sách tiền tệ từ nay đến hết năm 2010, để phù hợp với tình hình không? - Ông Nguyễn Đức Kiên: Chính sách tiền tệ đòi hỏi phải điều chỉnh rất linh hoạt và không bao giờ giữ cố định trong từng tháng, hoặc từng quý. Chắc chắn sẽ có những điều chỉnh linh hoạt, để phù hợp với mục tiêu tổng quát QH đã thông qua. - PV: Chính phủ giải thích do tăng giá một số mặt hàng thiết yếu, nên chỉ số tiêu dùng (CPI) trong 4 tháng đầu năm 2010 tăng 4,27%, ông đánh giá như thế nào về công tác điều hành của CP về vấn đề này? - Ông Nguyễn Đức Kiên: Công tác điều hành của CP là làm đúng những gì đã đề ra. Không phải tự nhiên CP tăng giá, mà ngay trong năm 2009 chúng ta đã biết lộ trình phải tăng giá và tiến hành thị trường hóa thị trường điện lực, xăng dầu. Những vấn đề như thế đều có lộ trình. Phải khẳng định, những quyết sách của CP về vấn đề giá là tương đối ổn định(!).