(CAO) Ngày 6-10-2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục, đào tạo và triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2014-2015 trong Công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân

Công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã có những bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, đồng thời mở rộng, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được mở rộng, gồm các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường văn hóa và các trung tấm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Các đại biểu tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu, trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND phải quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm và định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an. Cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục, đào tạo; chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.