Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Tân Yên: Kiện toàn đội ngũ, kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã chủ động xây dựng, ban hành hệ thống văn bản về kiểm tra, giám sát (KTGS). Nhờ vậy, công tác này được chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đạt kết quả tích cực.

Xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lâm Thị Hương cho biết: Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác KTGS, sau Đại hội Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 14 văn bản, trong đó trọng tâm là chương trình KTGS toàn khóa xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, số lượng và thời gian thực hiện. Ngoài ra, UBKT trực tiếp xây dựng hệ thống 17 văn bản liên quan để tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ công tác KTGS, kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Yên trao đổi nghiệp vụ với cán bộ.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn, các cấp ủy cơ sở ban hành các văn bản cụ thể hóa để chỉ đạo, thực hiện ở cấp mình. Để công tác KTGS được triển khai hiệu quả, Huyện ủy chú trọng chỉ đạo các cấp ủy tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kiểm tra cơ sở. Tại Đảng bộ xã Liên Sơn, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nhân sự trước đại hội nên 5/5 ủy viên UBKT có trình độ chuyên môn đại học; lý luận chính trị trung cấp; 4/5 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ xã.

Theo đánh giá của UBKT Huyện ủy, so với nhiệm kỳ trước, chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra nâng lên toàn diện. Toàn huyện có 145 ủy viên UBKT (cấp huyện 7, cấp cơ sở 138), trong đó có 100 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp; 83,4% trình độ đại học và trên đại học; 85,4% lý luận chính trị trung cấp trở lên. Có 7 xã gồm: Đại Hóa, Ngọc Châu, Quang Tiến, Ngọc Thiện, Tân Trung, Lan Giới, Phúc Sơn bố trí được cán bộ, công chức cấp xã làm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Điểm mới ở nhiệm kỳ này là hằng tháng UBKT Huyện ủy biên soạn nghiệp vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng đăng trên bản tin nội bộ của Huyện ủy. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS của đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở theo từng quý. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; duy trì bồi dưỡng chuyên môn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, mời phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở tham gia các cuộc kiểm tra của UBKT Huyện ủy. Qua đó giúp cán bộ kiểm tra cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ

Với sự tập trung cao trong chỉ đạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác KTGS ở Đảng bộ huyện Tân Yên đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm thời gian, nguyên tắc, thủ tục. Đã kiểm tra 141 tổ chức đảng và 931 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 76 tổ chức đảng và 517 đảng viên. Qua đây góp phần phát huy ưu điểm, chỉ rõ những mặt hạn chế để mỗi tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa.

Đối với UBKT các cấp, các nhiệm vụ thường xuyên như: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra tài chính Đảng, thu nộp và sử dụng đảng phí; giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo... được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được đặc biệt coi trọng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: Quản lý ngân sách, tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiểm tra 30 tổ chức đảng cấp dưới và 61 đảng viên, trong đó 55 đồng chí là cấp ủy viên các cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Thông qua công tác KTGS, nhiều vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 39 đảng viên (khiển trách 25 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, khai trừ ra khỏi Đảng 8 đồng chí). Đơn cử, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Việt Ngọc Phạm Văn Nhất vi phạm pháp luật (đánh bạc); đảng viên Nguyễn Văn Thanh (Đảng bộ xã Quế Nham) vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ bị khai trừ khỏi Đảng; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Chung Lương Đức Tráng bị khiển trách do vi phạm trong công tác quản lý đất đai từ giai đoạn trước…Qua đánh giá cho thấy việc xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của chính quyền, đoàn thể ở Tân Yên bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng lỗi vi phạm. Do vậy không có khiếu nại về kỷ luật đảng.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/362207/cong-tac-kiem-tra-giam-sat-o-dang-bo-huyen-tan-yen-kien-toan-doi-ngu-kip-thoi-kiem-tra-dau-hieu-vi-pham.html