Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác phòng không nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Sáng 30-6, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân (PKND) Trung ương đã đánh giá kết quả thực hiện công tác PKND toàn quốc từ năm 2006 đến nay, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2008 và đến năm 2010...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.37599.qdnd