Công tác quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp đã được làm tốt

Gốc
Đó là một trong những thông tin do Bộ Tư pháp đưa ra tại buổi họp báo về công tác tư pháp quý III năm 2015.

Trong quý III năm 2015, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Bộ cũng đang tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết Luật Hộ tịch, đảm bảo tiến độ có hiệu lực cùng với Luật theo đúng yêu cầu của Luật Ban hành VBQPPL.

Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 1.555 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam; 02 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam; 02 hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và trả lời 779 trường hợp tra cứu, xác minh quốc tịch cho Sở Tư pháp các địa phương; Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Công tác quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp đã được làm tốt - Ảnh 1

ảnh minh họa

Về công tác nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đã giải quyết được 176 trường hợp người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác lý lịch tư pháp, đã nhận được khoảng 98.000 thông tin LLTP; tiếp nhận, kiểm tra, phân loại được khoảng 78.000 thông tin; tạo lập, cập nhật hơn 55.000 thông tin LLTP vào cơ sở dữ liệu lý lịch điện tử; lưu 3.975 hồ sơ LLTP bằng văn bản giấy.

Bộ tiếp tục tiến hành cài đặt phần mềm “Kiềng 3 chân” tại 21 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hỗ trợ các Sở Tư pháp thực hiện tra 13.392 yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin LLTP về án tích, góp phần bảo đảm cho việc cấp Phiếu LLTP đúng và sớm hơn thời hạn Luật định.

V.G

Tin nóng

Tin mới