Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Theo quy định tại Điều 62, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử như sau:

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55607