Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác tìm kiếm - thăm dò Vietsovpetro: Nỗ lực và niềm tin

Năm 2019, cùng với việc hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng - phát triển mỏ, đưa 2 công trình biển (Cá Tầm 01 và BK-20) vào khai thác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác dầu - khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công tác thăm dò - gia tăng trữ lượng dầu khí với hàng loạt giếng khoan thăm dò - thẩm lượng thành công, gia tăng trữ lượng thu hồi trên 3 triệu tấn dầu ở Lô 09-1 và gần 1 triệu tấn dầu ở Lô 09-3/12.

Năm 2019 là năm thứ 13 (2007 - 2019) Vietsovpetro thực hiện chiến lược thăm dò theo hai định hướng chủ đạo bao gồm đẩy mạnh công tác tận thăm dò, thăm dò mở rộng trên lô 09-1 nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để có thể đưa nhanh vào khai thác và giảm thiểu chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành mỏ khi có phát hiện dầu khí mới. Ngoài ra, Vietsovpetro tích cực khảo sát, nghiên cứu, đánh giá các dự án mới nhằm mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm – thăm dò trên thềm lục địa Việt Nam. Trong đó ưu tiên các khu vực kề cận lô 09-1 và trên thềm lục địa Việt Nam để tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.

Với định hướng rõ ràng, năm 2019, Vietsovpetro đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc nghiên cứu địa chất - địa vật lý trên các Lô 09-3/12. 16-1/15, 09-1 nhằm chuẩn bị quỹ giếng cho công tác khoan thăm dò, thẩm lượng năm 2020 và những năm tiếp theo. Vietsovpetro đã ký kết Thỏa thuận Chuyển nhượng quyền lợi tham gia thăm dò và khai thác dầu khí lô 09-2/09 với PVEP và Zarubezhneft. Vietsovpetro sẽ tham gia với tỷ lệ 40% và được chỉ định là Người điều hành. Tiến hành nghiên cứu, đánh giá tiềm năng dầu khí cũng như xem xét cơ hội đầu tư của Vietsovpetro Lô 01-02/10 - bể Cửu Long.

Khu vực mỏ Cá Tầm

Trên phạm vi Lô 09-1, Vietsovpetro đã kết thúc thi công 7 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng. Tại Lô 09-3/12, Vietsovpetro đã tiến hành khoan thăm dò mở rộng mỏ Cá Tầm (giếng khoan CT-6X) với kết quả đã nhận được dòng dầu công nghiệp từ Oligocen trên và Miocen dưới.

Ngoài ra, Vietsovpetro đã khoan và thử vỉa giếng CV-1X trên Cấu tạo Cọp Vàng thuộc Lô 16-1/15. Trong quá trình khoan đã có các biểu hiện dầu khí, tuy nhiên khi thử vỉa chỉ nhận được dòng dầu chu kỳ, lưu lượng thấp. Kết quả cho thấy khu vực này có tiềm năng dầu khí tốt, thông tin thu được sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn giếng khoan thăm dò tiếp theo. Cũng trong năm 2019, Vietsovpetro đã cùng với PVEP thực hiện giếng khoan điều tra cơ bản về tiềm năng dầu khí ở Bồn trũng Mezozoi thuộc Lô 42 (GK PQ-1X) và đã thu được những thông tin có giá trị, giúp ích cho việc đánh giá tiềm năng dầu khí cho một đối tượng hoàn toàn mới ở thềm lục địa Việt Nam.

Phát huy thành quả đã được trong năn 2019 và các năm trước đó, năm 2020, Vietsovpetro sẽ tập trung đẩy mạnh các nghiên cứu tài liệu địa chấn 3D/4C trên Lô 09-1 nhằm chính xác hóa cấu trúc địa chất, đặc điểm tầng chứa dầu và đặc biệt cần tập trung vào các khu vực ít được nghiên cứu hoặc các khu vực trước đây có chất lượng tài liệu không đủ mức độ tin cậy để chuẩn bị cơ sở địa chất lựa chọn vị trí giếng khoan thăm dò, đảm bảo kế hoạch gia tăng trữ lượng đã đề ra. Thực hiện nhanh công tác nghiên cứu Địa chất - Địa vật lý, đề xuất vị trí giếng khoan thăm dò CT-7X Lô 09-3/12, giếng thăm dò thứ hai trên Lô 16-1/15 để tiến hành khoan trong năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Tận dụng lợi thế sẵn có hiện nay, mở rộng địa bàn hoạt động của Vietsovpetro cần xây dựng trên nguyên tắc từ gần đến xa, tập trung ưu tiên những lô dầu khí lân cận Lô 09-1 sau đó sẽ dần mở rộng đối với những lô ở xa, với mục tiêu kết nối các phát hiện trong tương lai vào hệ thống công nghệ hiện hữu, rút ngắn thời gian chuẩn bị nhằm sớm đưa các phát hiện này vào khai thác. Theo đó, năm 2020, Vietsovpetro tập trung đẩy mạnh nghiên cứu các lô lân cận Lô 09-1 bao gồm Lô 17, Lô 01-02/10 để đánh giá cơ hội đầu tư vào các lô này.

Người lao động Vietsovpetro Ảnh: Đức Hậu

Để tạo đột phá trong công tác gia tăng trữ lượng cho những năm tới, Vietsovpetro phải tập trung nghiên cứu các lô mở có khả năng phát hiện các mỏ dầu khí lớn, đặc biệt quan tâm các Lô 117, 118/15, 119 - khu vực phía nam bể Sông Hồng (khu vực này trong thời gian vừa qua đã có các phát hiện lớn như Cá Voi Xanh, Kèn Bầu...). Đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm triển khai công tác phát triển mỏ cũng như công tác thăm dò mở rộng trên Lô 09-2/09.

Năm 2020 mang theo nhiều thách thức và khó khăn, đồng thời cũng mang đến nhiều niềm tin và hy vọng. Những người làm công tác tìm kiếm - thăm dò của Vietsovpetro sẽ tiếp tục miệt mài nghiên cứu, nỗ lực cao độ để tìm ra những vỉa dầu, những mỏ dầu mới, góp phần xây dựng Vietsovpetro phát triển ổn định, bền vững.

Phạm Xuân Sơn - Nguyễn Lâm Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/cong-tac-tim-kiem-tham-do-vietsovpetro-no-luc-va-niem-tin-563825.html