Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác tuyên giáo, thực hiện 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 2 năm qua, dù dịch bệnh rất khó khăn, nhất là với TPHCM, song với sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đồng hành của cả nước, Thành phố đã vươn lên mạnh mẽ. Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị lần này là dịp hướng về TPHCM, hướng về miền Nam thân yêu sau dịch Covid-19.

Sáng 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Về phía TPHCM có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 2 năm qua, dù dịch bệnh rất khó khăn, nhất là với TPHCM, song với sự nỗ lực, cố gắng, cùng sự đồng hành của cả nước, Thành phố đã vươn lên mạnh mẽ. Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị lần này là dịp hướng về TPHCM, hướng về miền Nam thân yêu sau dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thống nhất cao với kết quả công tác tuyên giáo năm 2022.

Về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ giải pháp công tác tuyên giáo năm 2023, đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên giáo phải thực hiện nghiêm túc 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn, để tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, 5 kiên định đó là tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đồng chí, tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động với mục tiêu cao cả ấy. Đó còn là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng. Cùng với đó, kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Về 4 yêu cầu, đồng chí nhấn mạnh đến yêu cầu của công tác tuyên giáo phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao, đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm. Đó là yêu cầu phải triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá; yêu cầu trong công tác luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đồng thời, phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để “vùng trắng” về công tác tư tưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về 3 tập trung mà Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc đến là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, công tác lý luận không thể chậm trễ và phải dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó có giải pháp chủ động, có chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Tiếp theo là tập trung đổi mới công tác học tập nghị quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống được nhanh chóng, kịp thời và phát huy hiệu quả thiết thực; tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng.

Đồng chí khẳng định, đây là những lĩnh vực được nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Cuối cùng là 2 kiện toàn đó là tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, các đại biểu cũng đã nghe nhiều tham luận của các bộ, ngành và địa phương.

Đại diện Tỉnh ủy Hậu Giang có tham luận về Một số kinh nghiệm qua 2 năm thực hiện chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương trình bày tham luận về Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương ở Đảng bộ Công an Trung ương. Đại diện Tỉnh ủy An Giang cũng đã trình bày một số kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động trên địa bàn tỉnh. Hay tham luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Các tham luận đã làm rõ hơn thực trạng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay cũng như có những đề xuất để công tác tuyên giáo phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

THU HƯỜNG