Hội thảo giới thiệu Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam, nơi qui tụ 16 nghìn doanh nghiệp Việt Nam này 20.10.2009.

Trang chủ Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam – VNEX. (LĐ) - “Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam – VNEX” với số lượng 16.000 doanh nghiệp (DN) cùng các mặt hàng xuất khẩu (XK) sẽ cho DN cơ hội tìm kiếm thị trường mới thông qua khai thác thông tin trực tuyến và thực hiện e-marketing - đó là công bố của các chuyên gia dự án EU-Việt Nam MUTRAP III tại hội thảo Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam, tổ chức ngày 20.10 tại Hà Nội. Chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Nha Trang những ngày sắp tới. Công Thắng