Đón chào năm mới 2016, MC Công Tố đã thực hiện bộ ảnh với áo dài Việt cách tân.

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 1

MC Công Tố.

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 2

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 3

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 4

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 5

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 6

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 7

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 8

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 9

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 10

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 11

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 12

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 13

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 14

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 15

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 16

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 17

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 18

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 19

Cong To khoe bo anh don nam moi voi ao dai cach tan - Anh 20