Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công trình đường sắt - "Mỏ vàng" cho đạo chích

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Đặc điểm của tuyến đường sắt là đi qua nhiều địa phương, trong đó vật tư, thiết bị đều là tài sản có giá trị dễ tháo mở và tiêu thụ, lại nằm ngoài trời nên các đối tượng chuyên nghề trộm cắp thường lợi dụng để trộm cắp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75250.cand