Công trình nghiên cứu về đồng tiền Việt Nam

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Chủ đề “đồng tiền Việt Nam” luôn thu hút sự quan tâm - không chỉ của các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm - mà còn của nhiều tầng lớp nhân dân. Để góp phần phục vụ nhu cầu này, dưới sự chủ trì của Ngân hàng Nhà nước, cuốn sách “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển” đã ra đời. Đây là sản phẩm của dự án nghiên cứu khoa học cấp ngành, mang sự kết hợp trí tuệ của rất nhiều người ở tất cả các lĩnh vực như lịch sử, khảo cổ, bảo tàng.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/cong-trinh-nghien-cuu-ve-dong-tien-viet-nam-210428.htm