Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công trình Nhà Quốc hội: Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ bản Nhiệm vụ thiết kế để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốc hội...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/07/24/104818/9221