Công trình thủy điện Sông Tranh 2: Bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Gốc
(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 15-8, UBND tỉnh có Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 (H. Nam Trà My). Số kinh phí được phê duyệt bổ sung lần này hơn 1,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ chủ đầu tư là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

Theo đó UBND tỉnh giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, H. Nam Trà My phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện 3 và các cơ quan liên quan có trách nhiệm kiểm tra, rà soát kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây để lập thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Bão Bình

Tin nóng

Tin mới