Liệu có đáng không khi đánh đổi một di sản dân tộc với những công trình xây dựng? Mà công trình xây dựng có thể không xây chỗ này thì xây chỗ khác còn di sản văn hóa lịch sử phải nhiều đời mới dựng xây được mà phải bằng nhiều mồ hôi và cả máu đào nữa. Điều trớ trêu là ngay trong lúc Hà Nội đang hối hả chuẩn bị bước vào kỷ niệm lịch sử ngàn năm mà lại có một đoạn thành cổ cũng đích thực… ngàn năm, lại đang bị phá nát một cách thô bạo giữa thủ đô.