PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG NGỪNG NGHIÊN CỨU, LẮNG NGHE ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NỮ ĐBQH VÀ HĐND TRONG LÒNG CỬ TRI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG NGỪNG NGHIÊN CỨU, LẮNG NGHE ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NỮ ĐBQH VÀ HĐND TRONG LÒNG CỬ TRI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN THAM GIA DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN THAM GIA DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 10-12/10

PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ DIỄN RA TỪ NGÀY 10-12/10

HÀ GIANG: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẦN LÀM TỐT HƠN NỮA CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

HÀ GIANG: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẦN LÀM TỐT HƠN NỮA CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN ẢO VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN ẢO VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

GS.TS ĐẶNG HÙNG VÕ: NHÀ NƯỚC CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN ĐỂ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC GHI TRÊN CÁC HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

GS.TS ĐẶNG HÙNG VÕ: NHÀ NƯỚC CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN ĐỂ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC GHI TRÊN CÁC HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

LUẬT SƯ TRẦN SỸ TIẾN: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) CẦN CHÚ TRỌNG GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LUẬT SƯ TRẦN SỸ TIẾN: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) CẦN CHÚ TRỌNG GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GHI BIÊN BẢN VÀ TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP TỔ

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GHI BIÊN BẢN VÀ TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP TỔ

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH ỦY BAN HÒA BÌNH VÀ ĐOÀN KẾT LÀO

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH ỦY BAN HÒA BÌNH VÀ ĐOÀN KẾT LÀO

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

CẦN QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP CHẾ TÀI NGHIÊM KHẮC HƠN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CẦN QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP CHẾ TÀI NGHIÊM KHẮC HƠN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH