Công ty bầu Đức chào bán gần 150 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Gốc
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán gần 150 triệu cổ phiếu (tương đương 1.500 tỷ đồng) để bổ sung vốn và hoán đổi nợ vay.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) vừa công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định 2 vấn đề gồm thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706 ngày 7/6/2017 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Công ty bầu Đức chào bán gần 150 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ - Ảnh 1

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HNG.

Về vấn đề xin cổ đông không phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HNG cho biết, theo quy định của Luật chứng khoán, các đợt chào bán phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Trong khi đó với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của Công ty, HNG dự kiến phải thực hiện việc phát hành riêng lẻ bổ sung ngay sau đó.

Vì vậy nếu thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo ĐHĐCĐ trước đó và tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung thì việc tái cơ cấu sẽ bị kéo dài qua năm 2018.

Trên cơ sở đó, HNG xin cổ đông không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ, mà thay vào đó là chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động và giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2017 là 149,7 triệu cổ phiếu, trong đó 30 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 119,7 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

HNG dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu, chiếm 3,91% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến sẽ tiến hành ngay trong năm 2017.

Tin nóng

Tin mới