Từ ngày 6-9/9, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tổ chức hỗ trợ tiêm phòng lở mồm long móng và tụ huyết trùng cho 4.030 con trâu, bò tại các xã Kỳ Hợp, Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) và Cẩm Quan (Cẩm Xuyên).

Cong ty Binh Ha ho tro tiem phong tren 4.000 gia suc - Anh 1

Cán bộ thú ý tiến hành tiêm phòng cho gia súc trên địa bàn Kỳ Anh

Đây là số địa phương Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà có diện tích trồng cỏ trên địa bàn, trong đó hỗ trợ xã Kỳ Tây 2.145 con, xã Kỳ Hợp 1.105 con, xã Cẩm Quan 780 con.

Ngoài ra, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà còn hỗ trợ tiền thuốc và công tiêm là 17.700 đồng/con, tổng số tiền hỗ trợ trên 70 triệu đồng cho các hộ chăn nuôi.

Chính Thu