Sáng nay (19/1), Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, tri ân các nhà khoa học, cộng tác viên tiêu biểu và tôn vinh hơn 20 tập thể, cá nhân người lao động trong phong trào thi đua quý IV/2016.

2016 được nhận định là năm khó khăn nhất trong nhiều năm nay với những biến động to lớn, khôn lường tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, vừa tiến hành hàng trăm lớp đào tạo, thảo luận ở mọi cấp triển khai mô hình quản trị chiến lược phát triển bền vững DN, với nỗ lực cao nhất, tập thể CBCNV Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

Cong ty bong den phich nuoc Rang Dong nop ngan sach tang 27% - Anh 1

Trong đó, doanh thu toàn Công ty đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 10,5%; lợi nhuận 188 tỷ đồng, gấp hai lần kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và vượt năm trước 149%. Đặc biệt, ngoài đảm bảo thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng cho 2.350 CBCNV, tăng 14,2%, DN còn góp vào ngân sách 281,4 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Sản phẩm chiếu sáng LED, đang là mũi nhọn khoa học công nghệ thế giới, năm qua đã phát triển rất tốt tại Rạng Đông, với sản lượng tiêu thụ 8,56 triệu sản phẩm, trong đó xuất khẩu 1,27 triệu sản phẩm, doanh thu 2,3 triệu USD.
“Kết quả năm 2016 đã giúp Rạng Đông nối dài truyền thống 27 năm liên tục có doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều đặn năm sau cao hơn năm trước, ổn đinh, bền vững, hiếm DN nào có được”, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phấn khởi cho biết.
Về định hướng năm 2017, Công ty xác định ngay trong 4 tháng đầu sẽ vận hành mô hình quản trị mới một cách đồng bộ, vừa hoàn thiện hệ thống mới vừa tiến hành từng bước việc chuyển đổi DN từ nay tới năm 2020 với mục tiêu: Từ công ty tập trung quản lý quá trình sản xuất, sản phẩm thành công ty hướng vào thỏa mãn khách hàng, từ thuần túy thương mại hàng hóa mở rộng sang thương mại dịch vụ; từ công ty công nghệ sang công ty công nghệ cao, nâng cao hàm lượng tri thức trong sản phẩm và dịch vụ, tạo sự khác biệt; chuyển thành công ty chuyên nghiệp với hệ thống ISO 9001:2015 là nền tảng, không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất…