Công ty chứng khoán 'đua nhau' đóng cửa nghiệp vụ tự doanh

Gốc
Từ đầu năm, hàng loạt công ty chứng khoán đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin rút bớt nghiệp vụ tự doanh. Theo quy định, nghiệp vụ này yêu cầu vốn pháp định của doanh nghiệp là 100 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ trong tình hình khó khăn hiện nay.

Tin nóng

Tin mới