Công ty chứng khoán phải đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến trước 30.9

Gốc
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa gửi công văn nhắc nhở 47 công ty chứng khoán (CTCK) chưa nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư (NĐT) phải nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 30.9.

Riêng 44 CTCK đã nộp hồ sơ đăng ký nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại Mục 5.3.2 Thông tư số 50/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trước ngày 15.9. Sau thời hạn trên, các CTCK không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định và CTCK phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Hiện UBCKNN chỉ mới cấp giấy chấp thuận đăng ký dịch vụ này cho 13 CTCK và các CTCK này cần thông báo cho nhà đầu tư được biết. Thủy Lưu

Tin nóng

Tin mới