Công ty chứng khoán Thái Lan muốn đầu tư vào VN

Công ty chứng khoán Seamicro của Thái Lan đang đàm phán với các nhà môi giới Việt Nam nhằm xúc tiến việc mua 50% cổ phần của một công ty ở Việt Nam.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261594/Default.aspx