Công ty chứng khoán VPS bị phạt vì vi phạm trong giao dịch ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính, tổng cộng 185 triệu đồng, đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS vì các vi phạm: cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 15/9, đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS (địa chỉ tại 65 Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), số tiền 125 triệu đồng, do Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Trước đó, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Tổng số tiền Công ty cổ phần chứng khoán VPS bị phạt là 185 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-ty-chung-khoan-vps-bi-phat-vi-vi-pham-trong-giao-dich-ky-quy-post715565.html