Công ty Cổ phần Hanel mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Gốc
Ngày 16/8, Công ty Cổ phần Hanel phát hành thông báo mời các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào lúc 9h ngày 26/8/2019.

Văn Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-ty-co-phan-hanel-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019-3 50286.html