Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương bị xử phạt 120 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, với số tiền 120 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã có các hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, (Công ty công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021).

Đồng thời, công ty này cũng không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận (Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán, được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán không có thuyết minh chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng).

Được biết, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (địa chỉ tại Số 11, đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do ông Nguyễn Văn Thiền làm Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật là ông Trần Chiến Công.

Lan Duong

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: http://baove.congly.vn/cong-ty-co-phan-nuoc-moi-truong-binh-duong-bi-xu-phat-120-trieu-dong-26964.html