(HNMO) - Ngày 17/1, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw chính thức làm lễ ra mắt Trung tâm tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng viết tắt là Davilaw - Iso.