Không chỉ tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm than nguyên khai… Công ty Cổ phần Than Đèo Nai còn áp dụng nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, góp phần xanh hóa những khu vực mà công ty đã khai thác.

CôngThương - Khoán để tiết giảm chi phí

Để tiết giảm chi phí trong sản xuất, công ty đã thực hiện các phương án khoán chi phí cho các công trường, phân xưởng. Nội dung khoán tập trung vào khâu sản xuất chính, nhất là các loại định mức tiêu hao như điện năng, vật tư, dầu liệu, phụ tùng xe máy. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng các quy chế khoán sản phẩm, khoán chi phí sản xuất, phương án tổ chức hạch toán và hướng dẫn chi tiết cụ thể cho từng thiết bị, cung độ vận chuyển, gương tầng khai thác, kèm theo quy chế thưởng, phạt rõ ràng.

Cùng với khoán chi phí, công ty tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm than nguyên khai từ khâu sản xuất, sàng tuyển, chế biến đến tiêu thụ. Tận thu hết than ở các vỉa kẹp, nơi lẫn đất đá, không để lãng phí tài nguyên. Tăng chất lượng các tuyến đường mỏ, giảm tiêu hao nhiên liệu và lốp xe ôtô. Đây là khoản chi phí lớn trong dây chuyền sản xuất, lốp xe ôtô tải đặc chủng, tải trọng từ 58 - 91 tấn có giá trị hàng tỷ đồng/bộ. Công ty cũng tập trung đổi mới công tác điều hành hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tập trung xe máy hoạt động có hiệu quả, năng suất cao. Giảm dùng điện vào giờ cao điểm, tăng cường hoạt động vào giờ thấp điểm.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai đã tăng cường các hình thức tiết giảm ở khâu khoan trong khai thác lộ thiên như quản lý vật tư, thiết bị máy khoan và quản lý kỹ thuật thi công… để tiết kiệm vật tư, chi phí thi công. Với cách làm này so với chỉ tiêu kế hoạch tháng nào công trường khoan cũng tiết kiệm được từ 2- 3% chi phí...

Ngoài ra, công ty còn rà soát, hoàn chỉnh các khâu quản lý, các mức khoán chi phí, nâng cao trách nhiệm, ý thức tiết kiệm của mỗi người, mỗi đơn vị, các phòng, ban kỹ thuật, nghiệp vụ phải thường xuyên đưa ra các giải pháp tiết kiệm ở lĩnh vực quản lý.

Tích cực bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than giai đoạn 2011 – 2015, Công ty Than Đèo Nai đã quyết định đầu tư hệ thống vận tải liên hợp đất đá thải ôtô - băng tải kết hợp với máy nghiền. Đây là một trong những dự án nằm trong Dự án “Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai” góp phần làm cho quá trình khai thác và vận chuyển than được đảm bảo.

Đặc biệt, năm 2014, công ty dự tính sẽ chi khoảng gần 10 tỷ đồng cho các công trình môi trường. Trong đó, nhiều công trình bảo vệ môi trường đã được thực hiện trong quý I/2014 như: công trình trồng 6.000 cây xanh, tương đương 1 ha ở khu vực đường ra bãi thải Khe Sim; công trình nạo vét các mương suối thoát nước ngoài khai trường, bao gồm suối cầu 5, cầu 2, suối hóa chất, suối cầu 7, cầu 8; công trình sửa chữa ống Compozit trên dốc nước số 1 và 2; công trình sửa chữa mương Anpha, mương P2, P8…

Theo lãnh đạo công ty, các công trình đang tiếp tục được thực hiện nhằm bảo vệ môi trường vùng khai trường cũng như đảm bảo cho các khu dân sinh trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Thanh Xuân

PHẢN HỒI