Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa lãi quý 3 gấp 5 lần nhờ chuyển nhượng bất động sản

Do kết quả 2 quý trước thấp nên lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 59 tỷ, lần lượt giảm 5% và giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) - công ty con do Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID) ghi nhận doanh thu thuần gần 99 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lãi gộp thu về gần 50 tỷ, gấp gần 2,3 lần.

Doanh thu đột biến nhờ ghi nhận tăng doanh thu từ bất động sản Thống Nhất hơn 14 tỷ đồng và doanh thu chuyển nhượng bất động sản - Tín Khải 55 tỷ đồng.

Nhờ có thêm khoản lãi từ góp vốn 5,7 tỷ giúp doanh thu tài chính của công ty gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, công ty lãi sau thuế 41 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

Do kết quả thấp của 2 quý trước nên lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Tín Nghĩa đạt 176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 59 tỷ, lần lượt giảm 5% và giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của Tín Nghĩa là 1.988 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với ngày đầu năm, tức tăng 1.028 tỷ đồng. Mức tăng này hầu như đến từ khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng lên tới 1.243 tỷ, gấp 5,7 lần ngày đầu năm.

Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ là 1.693 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 650 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 331 tỷ đồng.

Anh Nhi