Công ty sẽ sản xuất thử nghiệm 60ha vụ lúa đông xuân 2011-2012 theo tiêu chuẩn Global để xuất khẩu.

CTCP đầu tư nghiên cứu và xuất khẩu gạo thơm ITA Rice là công ty con của Tập đoàn Tân Tạo (mã: ITA) đang thực hiện chương trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGap bằng việc liên kết với nông dân xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An.

Công ty sẽ sản xuất thử nghiệm 60 ha vụ lúa đông xuân 2011-2012 theo tiêu chuẩn GlobalGap để xuất khẩu.

ITA Rice sẽ cung cấp cho mỗi ha 100 kg lúa giống OM-4900 nguyên chủng, cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với hình thức tạm ứng trước không tính lãi. Ngoài ra, công ty sẽ đưa kỹ sư giám sát và hỗ trợ nông dân các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch.

Sản phẩm khi thu hoạch, ITA Rice bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường từ 10%-15%. Đây là mô hình thử nghiệm đầu tiên ở tỉnh Long An, nếu có hiệu quả sẽ được nhân rộng trên địa bàn.

Nguồn TTXVN/TBKTSG