CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA: KHAI THÁC 1.599 TẤN MỦ CAO SU

Tin từ Công ty CP Cao su Bà Rịa cho biết, công ty đang quản lý khoảng 6.100ha cây cao su.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã khai thác 1.599 tấn mủ, ít hơn 420 tấn so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết tháng 6, sản lượng tiêu thụ đạt 2.965 tấn, doanh thu hơn 124 tỷ đồng. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp 1.033 tấn, chủ yếu là sang thị trường Trung Quốc.

Công nhân Nông trường Cao su Xà Bang (Công ty CP Cao su Bà Rịa) khai thác mủ.

Công nhân Nông trường Cao su Xà Bang (Công ty CP Cao su Bà Rịa) khai thác mủ.

Công ty đã phối hợp tốt với Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho 1.270 lao động, với mức lương bình quân hơn 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu tiêu thụ 10.635 tấn, tổng doanh thu 541,571 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất, phấn đấu khai thác đạt kế hoạch sản lượng được giao; tái canh kịp thời vụ, chăm sóc vườn cây xây dựng cơ bản đạt yêu cầu theo quy trình kỹ thuật; duy trì khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng, thị trường mới.

Thực hiện: ĐINH HÙNG-THANH HOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202207/cong-ty-cp-cao-su-ba-ria-khai-thac-1599-tan-mu-cao-su-955662/