TTO - Ngày 27-3, Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS) đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) chính thức trao quyết định công nhận tư cách thành viên, với số vốn điều lệ 135 tỉ đồng.