Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn: Đảm bảo môi trường là điều kiện tiên quyết

Ông Đinh Văn Hiến-TGĐ Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn cho biết, doanh nghiệp luôn đảm bảo môi trường để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 05/4/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Chính phủ, năm 2008 Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp, đến nay đã hoạt động được 21 năm.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam về quá trình hoạt động của Công ty, ông Đinh Văn Hiến- TGĐ Côn ty CP khoáng sản Bắc Kạn cho biết: “Công ty luôn chấp hành, nỗ lực thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tuân thủ đúng các quy định pháp luật, trong quá trình hoạt động, nộp ngân sách nhà nước hằng năm đầy đủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, tham gia tích cực và có trách nhiệm trong thực hiện công tác an sinh xã hội đối với cộng đồng”.

Nhà máy luyện chì của Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn.

“Đối với các dự án sản xuất của Công ty về lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. Công ty đều tiến hành lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ việc xây dựng và hoàn thiện các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường theo ĐTM phê duyệt để vận hành thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động chính thức trình cấp có thẩm quyền, xem xét, đánh giá, phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường the quy định”, ông Hiến khẳng định.

Theo tìm hiểu của PV báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình hoạt động, hàng năm Công ty đều phối hợp cùng các đơn vị độc lập, có chức năng chuyên môn và thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về quan trắc môi trường để thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt bao gồm: Lấy mẫu quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường và tổng hợp, lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định (Hiện nay Công ty đang thực hiện quan trắc định kỳ 04 lần/năm đối với tất cả các dự án khai thác, chế biến).

Nhà máy luyện chì đang cần nguồn nguyên liệu ôxít từ mỏ chì kẽm Bó Nặm.

Theo kết quả quan trắc của các đợt theo từng khu vực dự án thì các thông số đều có giá trị đo được nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Được xử lý đảm bảo đủ điều kiện trước khi xả ra môi trường, không gây ảnh hưởng tới môi trường nước khu vực dự án.

Đối với các hạng mục hồ thải, hồ chứa thải sau chế biến, Công ty thường xuyên kiểm tra, đồng thời đã có nhiều biện pháp kỹ thuật để gia cố các bờ đập, cải tạo nâng cấp đạt chiều cao phù hợp của địa hình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn hồ chứa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty đã có văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép Công ty xây dựng hồ chứa thải mới để phục vụ hoạt động chế biến khoáng sản của Công ty trong thời gian tiếp theo, đồng thời đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thải hiện tại (Nội dung này đang chờ ý kiến của Bộ Quốc phòng).

Theo kết quả quan trắc môi trường đối với các dự án sản xuất của Công ty đợt 4, tháng 12/2020 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn làm đơn vị tư vấn.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn Đinh Văn Hiến cổ vũ công nhân ra quân sản xuất đầu năm.

Tại mỏ chì kẽm Nà Bốp-Pù Sáp, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Không khí môi trường lao động: Nồng độ khí thải, bụi, cường độ ồn trong khu vực sản xuất đo được đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh các QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT và QCVN 24:2016/BYT. Như vậy, không khí môi trường làm việc đảm bảo hoạt động của công nhân lao động.

Nước thải sản xuất: Hàm lượng các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất có giá trị đo được đều năm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BYT (B). Như vậy, nước thải hầm lò được xử lý tốt trước khi thải ra môi trường.

Báo cáo kết quả quan trắc môki trường của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đều đạt tiêu chuẩn.

Nước mặt: Hàm lượng các thông số ô nhiễm trong nước mặt khu vực mỏ có giá trị đo được đều năm trong giới hạn cho phép của QCVN08-MT :2015/BTNMT (B1).

Như vậy, chất lượng nước mặt khu vực mỏ Nà Bốp-Pù Sáp còn tốt.

Nước dưới đất: Hàm lượng các thông số ô nhiễm trong nước dưới đất khu vực mỏ có giá trị đo được đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN09-MT2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước dưới đất khu vực mỏ Nà Bốp-Pù Sáp còn tốt.

Ông Đinh Văn Hiến chia sẻ: “Doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động hàng chục năm, đều tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững”!

N. Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/cong-ty-cp-khoang-san-bac-kan-dam-bao-moi-truong-la-dieu-kien-tien-quyet-d146546.html