Nhờ những giải pháp mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực, Công ty CP than Hà Tu đã giành được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

CôngThương - Tái cơ cấu từ nhân lực

Là đơn vị khai thác than lộ thiên, nhận định được những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm, công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sát với thực tế nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, dù điều kiện sản xuất không thực sự thuận lợi do nhiều ngày mưa và sương mù, đặc biệt là thời điểm tháng 2, tháng 3, nhưng công ty đã nỗ lực tận dụng những ngày thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, triển khai tiến độ khai thác bóc đất lấy than, chuẩn bị tốt chân hàng phục vụ công tác tiêu thụ. Tính đến hết tháng 8, công ty đã khai thác được 952.773 nghìn tấn than nguyên khai, tiêu thụ được 1.203.762 nghìn tấn, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này cũng giúp doanh thu của công ty đạt trên 1.441 nghìn tỷ đồng, bằng 69,3% kế hoạch năm, đưa thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2007, khi bắt đầu chuyển sang mô hình công ty cổ phần, số lao động trong toàn công ty là gần 4.400 người và được cơ cấu thành 47 đầu mối phòng, ban, đơn vị. Tỷ lệ lao động trực tiếp trong toàn công ty chỉ chiếm 36,3%, lao động phục vụ phụ trợ là 50,2%, lao động gián tiếp là 13,5%. Đây là con số tương đối lớn so với quy mô hoạt động của công ty. Sau khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã tiến hành sắp xếp lại lao động, sáp nhập các đầu mối để giảm bớt lao động gián tiếp và phục vụ phụ trợ. Đến hết năm 2013, về cơ bản, cơ cấu lao động đã có những sự chuyển đổi đáng kể. Tổng số lao động hiện có đã giảm xuống chỉ còn 2.371 người, tổng số đầu mối trực thuộc là 37 phòng, ban, công trường, phân xưởng. Cơ cấu lao động đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tỷ lệ lao động trực tiếp tăng lên 46,1%, tỷ lệ lao động phục vụ phụ trợ giảm còn 41,4%, tỷ lệ lao động gián tiếp giảm còn 12,5%.

Bên cạnh việc tái cơ cấu nguồn nhân lực, công ty còn tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cũng như người lao động. Đến thời điểm này, công ty sử dụng 576 cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng, 154 cán bộ trình độ trung cấp, 1.475 công nhân kỹ thuật (82 người thợ bậc 7/7, 223 thợ bậc 6/7).

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nguồn nhân lực, từ việc sở hữu một bộ máy lao động cồng kềnh với gần 4.400 lao động (năm 2007), đến nay, Công ty CP than Hà Tu chỉ còn 2.371 người với tổng số 37 phòng, ban, công trường, phân xưởng…; giảm khoảng một nửa so với thời điểm chưa thực hiện cổ phần hóa.

Tiếp tục hoàn thiện

Mới đây, trong buổi làm việc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg về phê duyệt tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhận định, trong thời gian tới, Công ty CP than Hà Tu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, chú trọng hơn nữa tới công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý tốt ranh giới mỏ, trật tự an toàn trong khu vực khai thác.

Lãnh đạo công ty cho biết, mặc dù số lượng lao động đã có sự tiết giảm đáng kể, tuy nhiên cơ cấu lao động vẫn còn mất cân đối giữa các bộ phận, ngành nghề. Tỷ lệ lao động gián tiếp và phục vụ phụ trợ chiếm tỷ trọng cao so với lao động trực tiếp. Do vậy, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị, phòng, ban và lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, đồng thời đẩy mạnh đào tạo để nâng cao năng lực công tác và phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng công nhân trực tiếp tại các đơn vị sản xuất.

“Công ty vẫn đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp để tăng dần số lao động trực tiếp, giảm dần số lao động gián tiếp và phụ trợ đảm bảo đúng nguyên tắc tinh gọn và hiệu quả. Với những giải pháp này, hy vọng trong thời gian tới, lực lượng lao động sẽ phát huy tối đa năng lực của mình, góp phần nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất của công ty” - đó là những điều tâm đắc mà lãnh đạo Công ty CP than Hà Tu kỳ vọng.

P.V

PHẢN HỒI