Công ty của bầu Đức 'ôm trọn' khoản lãi hơn 1.300 tỷ đồng

Gốc
Trong 9 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt tổng lợi nhuận sau thuế là 1.341 tỷ đồng. Riêng trong quý 3, công ty của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 428 tỷ đồng.

Công ty của bầu Đức 'ôm trọn' khoản lãi hơn 1.300 tỷ đồng - Ảnh 1

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính quý 3.2015.

Theo đó, báo cáo tài chính riêng của HAG cho thấy, doanh thu của tập đoàn này trong quý 3 đạt 593 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 139 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng/

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.878 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 542 tỷ đồng.

Kết quả được công bố cho thấy, doanh thu và LNST quý 3 của Hoàng Anh Gia Lai lần lượt đạt 2.153 tỷ đồng và 438 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, các chỉ tiêu nói trên lần lượt đạt 5.189 tỷ đồng và 1.341 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 3.2015, doanh thu của toàn tập đoàn đạt 2.153 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 428 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 5.189 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.341 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, .

Duyên Duyên

Tin nóng

Tin mới