Sau giao dịch, Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô không còn là cổ đông của TLG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG ) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, tổ chức có liên quan thành viên Hội đồng quản trị Trần Kim Thành đã bán toàn bộ 264 nghìn cổ phiếu TLG.

Giao dịch dự kiến tại ngày 2/8 theo phương thức thỏa thuận nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô đã thoái toàn bộ 1,25% vốn và không còn là cổ đông của TLG.

Cổ phiếu TLG chốt phiên giao dịch ngày 2/8 tại 38.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1.500 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Nguồn Dân Việt/HSX