Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN mời thầu

Gốc
Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) mời các nhà thầu tư vấn quốc tế có đủ năng lực nộp hồ sơ quan tâm (EOI) phần TVGS cho Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng - Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) bằng nguồn vốn ADB.

Tin nóng

Tin mới