Công ty Gia Nghĩa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Gốc
NDĐT - Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Đác Nông phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) vừa tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất đũa, giấy của Công ty Gia Nghĩa nằm trong Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp BMC, xã Đác Ha (huyện Đác Glong) đã phát hiện nhà máy này hiện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và diễn ra trong một thời gian dài.

Nhà máy sản xuất đũa, giấy này đi vào hoạt động từ đầu năm 2008, có công suất thiết kế mỗi năm sản xuất 840 tấn đũa, 1.400 tấn giấy và 300 tấn tăm. Mặc dù trước đó, vào ngày 31-10-2007 nhà máy đã được UBND huyện Đác Glong, tỉnh Đác Nông cấp Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Thế nhưng, trong quá trình sản xuất, nhà máy không thực hiện đúng với nội dung của bản đăng ký, mà có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, đối với vấn đề xử lý nước thải, mỗi ca sản xuất, nhà máy thải ra khoảng 20m3 nước thải, rồi cho chảy vào một hồ không lót đáy có thể tích khoảng 1.800m3. Toàn bộ nước thải trong quá trình sản xuất không qua xử lý được đổ vào đây rồi nước tự thấm xuống đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước ngầm. Bên cạnh đó, mỗi lúc trời mưa, nước mưa tại khu vực nhà máy chảy tràn lênh láng trên sân bãi, nhà xưởng và cuối cùng cũng được đưa vào một hồ chứa có dung tích khoảng 6m3 cũng không được lót đáy. Đoàn kiểm tra đã lấy 3 mẫu nước thải tại cống xả của nhà máy trước khi chảy ra hồ tự thấm, nước tại hồ tự thấm và nước tại hồ chứa nước mưa để phân tích, đo đạc. Kết quả cho thấy, nước thải tại các vị trí lấy mẫu đều vượt các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiêu chuẩn nước thải. Nước tại cống xả thải trước khi chảy ra hồ tự thấm có chỉ tiêu BOD 5 (mg/lít) vượt 7,9 lần, chất rắn lơ lửng (mg/lít) vượt 5,6 lần và COD (mg/ lít) vượt 5 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (QCVN 12: 2008, BTNMT). Nước thải tại hồ tự thấm có chỉ tiêu BOD 5 (mg/lít) vượt 18,7 lần, chất rắn lơ lửng (mg/lít) vượt 2,5 lần và COD (mg/lít) vượt 26,8 lần. Đặc biệt, nước tại hồ chứa nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà xưởng có các chỉ tiêu BOD 5 vượt 643 lần, chất rắn lơ lửng vượt 23,8 lần và COD vượt 894 lần so với Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt (TCVN 5942- 1995, loại B). Đoàn kiểm tra kết luận: Theo nội dung Thông tư số 07/2007/TT- BTNMT, ngày 3-7-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhà máy sản xuất đũa, giấy của Công ty Gia Nghĩa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyễn Công Lý (PVTT tại Đác Nông)

Tin nóng

Tin mới