Công ty hóa chất Hải Dương nhiều sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Gốc
Qua kiểm tra, đánh giá của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, hiện Công ty CP Sản xuất và Thương mại hóa chất Hải Dương (Công ty hóa chất Hải Dương) có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; đang tồn tại nhiều sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng đất.

Công ty hóa chất Hải Dương nhiều sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Công ty CP Sản xuất và Thương mại hóa chất Hải Dương.

Cụ thể: doanh nghiệp chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, không đăng ký chủ nguồn, chưa thực hiện báo cáo định kỳ quản lý và bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; hoạt động quan trắc, giám sát môi trường, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cũng chưa được thực hiện.  Ngoài ra, Công ty này còn sử dụng 866m2 đất trồng lúa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chưa thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai đối với việc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất.

Tin, ảnh: Phạm Hoàng

Tin nóng

Tin mới