Tổng giám đốc PXP Việt Nam khẳng định không hề có dự định đóng cửa PXP tại Việt Nam như một số tin đồn trong giới đầu tư...