Công ty tài chính Cao su được phép tăng vốn lên 800 tỷ đồng

Gốc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định chấp thuận cho Công ty tài chính Cao su tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới