Công ty tài chính không được cho vay quá 100 triệu đồng/khách

Gốc
Kể từ ngày 15-3 tới đây, một khách hàng không được vay tại một công ty tài chính tiêu dùng quá 100 triệu đồng (tổng dư nợ).

Công ty tài chính không được cho vay quá 100 triệu đồng/khách - Ảnh 1

Dịch vụ cho vay tài chính tiêu dùng hiện đã phổ biến tại các đô thị lớn. (Ảnh: TBKTSG)

Đây là điểm đáng chú ý trong Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành ngày 30-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 15-3-2017.

Theo đó, một khách hàng không được vay tại một công ty tài chính tiêu dùng vượt quá 100 triệu đồng (tổng dư nợ). Nhu cầu vay vốn này có thể để mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, sửa chữa nhà ở. Song mức tổng dư nợ này không áp dụng đối với hình thức cho vay tiêu dùng để mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó.

Để “sòng phẳng” hơn với khách hàng, cơ quan quản lý yêu cầu các công ty tài chính phải ban hành quy định về mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng để áp dụng thống nhất và phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước để giám sát.

Thông tư cũng quy định công ty tài chính được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin về nhu cầu vay vốn của khách hàng. Công ty tài chính không được thực hiện hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ của mình.

Các công ty tài chính phải ban hành quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng để hướng dẫn việc thu thập, cập nhật, kiểm tra số liệu, quản lý thông tin khách hàng, nhận dạng thông tin sai lệch và ngăn ngừa gian lận, đồng thời kiểm soát khoản vay và thu hồi nợ vay, các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, các quy tắc chuẩn mực ứng xử trong cho vay tiêu dùng và các biện pháp để bảo đảm việc tuân thủ.

Thông tư cũng quy định chi tiết về hợp đồng cho vay tiêu dùng phải bao gồm các nội dung: thông báo cho khách hàng về lịch trả nợ gốc, lãi tiền vay khi có điều chỉnh, các biện pháp để đôn đốc thu hồi nợ phù hợp với pháp luật, chế tài áp dụng và biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn...

Các công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay để khách hàng xem xét quyết định trước khi ký kết, phải giải thích chính xác đầy đủ trung thực các nội dung cụ thể hợp đồng khi có yêu cầu của khách hàng, phải công khai niêm yết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

Tin nóng

Tin mới