Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty TNHH Cavico Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Ngày 27/9/2007, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 553/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Cavico Việt Nam do Cty này đã trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng nhưng không thực hiện báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=24769