Đình chỉ hoạt động mỏ đá nổ mìn làm người dân bị thương

Đình chỉ hoạt động mỏ đá nổ mìn làm người dân bị thương

Đề nghị lập đoàn kiểm tra mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân ở huyện Kỳ Sơn

Đề nghị lập đoàn kiểm tra mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân ở huyện Kỳ Sơn

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn khiến 1 bé gái bị thương, hỏng nhiều nhà dân

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn khiến 1 bé gái bị thương, hỏng nhiều nhà dân

Nổ mìn mỏ đá văng thủng nhiều mái nhà dân, cháu bé hơn 1 tuổi bị thương

Nổ mìn mỏ đá văng thủng nhiều mái nhà dân, cháu bé hơn 1 tuổi bị thương

Nghệ An: Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé hơn 1 tuổi bị thương

Nghệ An: Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé hơn 1 tuổi bị thương

Nghệ An: Đình chỉ doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân

Nghệ An: Đình chỉ doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân, khiến 1 cháu bé bị thương

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm hư hỏng nhà dân, khiến 1 cháu bé bị thương

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

Đình chỉ mỏ đá ở Nghệ An nổ mìn làm người dân bị thương

Đình chỉ mỏ đá ở Nghệ An nổ mìn làm người dân bị thương

Đình chỉ hoạt động mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà dân ở Kỳ Sơn

Đình chỉ hoạt động mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà dân ở Kỳ Sơn

Nghệ An: Đá văng do nổ mìn mỏ đá khiến 1 bé gái bị thương

Nghệ An: Đá văng do nổ mìn mỏ đá khiến 1 bé gái bị thương

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/9

Nghệ An: Nổ mìn tại mỏ đá Công ty Hồng Trường, nhà hỏng, bé 1 tuổi phải nhập viện

Nghệ An: Nổ mìn tại mỏ đá Công ty Hồng Trường, nhà hỏng, bé 1 tuổi phải nhập viện

Nổ mìn tại mỏ đá, bé 2 tuổi bị đá văng trúng ngực

Nổ mìn tại mỏ đá, bé 2 tuổi bị đá văng trúng ngực

Nghệ An: Mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà dân, bé gái hơn 1 tuổi nhập viện

Nghệ An: Mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà dân, bé gái hơn 1 tuổi nhập viện

Nghệ An: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, bé gái bị ngói rơi trúng người

Nghệ An: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, bé gái bị ngói rơi trúng người

Nghệ An: Doanh nghiệp lại nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân

Nghệ An: Doanh nghiệp lại nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân

Mỏ đá ở Kỳ Sơn lại nổ mìn làm nhà dân hư hỏng, bé gái 1 tuổi phải vào viện

Mỏ đá ở Kỳ Sơn lại nổ mìn làm nhà dân hư hỏng, bé gái 1 tuổi phải vào viện