Ủy ban chứng khoán phát hiện nhiều thiếu sót tại các công ty kiểm toán

Ủy ban chứng khoán phát hiện nhiều thiếu sót tại các công ty kiểm toán

Chỉ 2 trong số 10 công ty kiểm toán thuộc danh sách kiểm tra được Ủy ban chứng khoán xếp loại tốt là PwC Việt...

7 liên quan

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện nhiều thiếu sót tại các công ty kiểm toán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện nhiều thiếu sót tại các công ty kiểm toán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2019 tại...

7 liên quan

Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa có Báo cáo tổng kết kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 2019. Đối với báo...

7 liên quan

700 doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì cho IFRS?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt...

7 liên quan

Chi nhánh có được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư?

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được ký hợp đồng trực tiếp với...

7 liên quan