(HQ Online)- Cục Hải quan Lạng Sơn vừa ra Quyết định 795/QĐ-HQLS ấn định thuế đối với hàng hóa XK, NK của Công ty TNHH Xuân Cương.

Theo đó, ấn định thuế đối với các mặt hàng nhập qua các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn từ năm 2009 đến năm 2012 trên 93 triệu đồng của Công ty TNHH Xuân Cương, địa chỉ số 175, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lý do, DN khai báo sai mã số, thuế suất hàng hóa NK dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xuân Cương đã nộp được trên 45 triệu đồng và còn phải nộp trên 67,6 triệu đồng.

Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Xuân Cương chưa nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế còn bị phạt chậm nộp 0,05%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày và 0,07%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

Đảo Lê