Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura đủ điều kiện vận hành dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Công ty TNHH Thực phẩm Sakura tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).

Đến nay, công ty đã lắp đặt xong hệ thống xử lý nước thải công suất 160m3/ngày đêm, các bể của hệ thống đặt âm so với cốt nền của dự án; hoàn thiện lò hơi với công suất thiết kế 750kg/giờ; bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại và khu vực tập kết rác thải sinh hoạt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, công ty đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đảm bảo đủ điều kiện vận hành đối với hệ thống xử lý nước thải và lò hơi. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, đơn vị phải thực hiện các yêu cầu quy định tại Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202012/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thuc-pham-sakura-du-dieu-kien-van-hanh-du-an-8197866/