Công ty Two J Vina đã được xuất khẩu mũ, nón

Gốc
TT - Công ty Two J Vina cho biết đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép công ty được mở rộng chức năng may mũ, nón để xuất khẩu. Đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết sau khi nhận được chủ trương chấp thuận của tỉnh, sở đã làm thủ tục và gửi công văn đồng ý cho công ty bổ sung chức năng trên nhưng do trục trặc trong vận chuyển văn thư nên đã đến trễ.

Tin nóng

Tin mới